E-Cursus

Ben je benieuwd welke teamrol(en) jij in je hebt? Vul dan deze 'online' vragenlijst in en je ontvangt je teamrol(en) in de mailbox.

1 Lessons

Startende OR-Leden

E-Cursus

Ben je benieuwd wat een ondernemingsraad is of kan? Bekijk deze geheel gratis informatie over de ondernemingsraad.

10 Lessons

Startende OR-Leden

Opdrachten

De boeken over medezeggenschap en de opdrachten gaan voornamelijk over samenwerken in de OR of PVT. Eigenlijk gaat het om die belangrijke vraag: wat is er nu voor nodig om succesvol met elkaar samen te werken in de ondernemingsraad? Vaak mislukt zo’n samenwerking, vooral vanwege het gegeven dat niet begrepen wordt dat succes afhangt van een ‘sluitende’ teamontwikkeling. Er is veel nodig; denk bijvoorbeeld aan communicatie, doelen, omgang met elkaar, besluitvorming en procedures.

8 Lessons

Startende OR-Leden

Documenten

Diverse documenten voor medezeggenschapsraden.

4 Lessons

Startende OR-Leden

E-Cursus

Wil je vroegtijdig betrokken zijn dan is het wenselijk dat je pro-actief gaat werken.

22 Lessons

Ervaren OR-leden

E-Cursus

Basiscursus over de Wet op de ondernemingsraden. In de cursus is ruime aandacht voor de taak en de positie van de ondernemingsraad in de organisatie maar ook worden de belangrijkste bevoegdheden uitgelegd.

51 Lessons

Startende OR-Leden

Pen
>